Rivile PAS (prekių atrinkimas)

Greitas prekių surinkimas per kaupiklį

Naudojant prekių atrinkimo sitemą (PAS)

Išvengsite neteisingo prekių atkrovimo sandėlyje

  • Prekės skenuojamos į kaupiklį

  • Skenuojamos prekės sutikrinamos su pardavimo dokumentu

  • Taip išvengiama neteisingo prekių atkrovimo sandėlyje.

Rivile GAMA ekranas

Rivile PAS (prekių atrinkimas)

Išvenkite neteisingo prekių atkrovimo sandėlyje.

Scroll to Top